herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Przydział lokalu

Referat Infrastruktury - Lokale mieszkalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o przydział lokalu     lub 
  2. Oświadczenie  lub 
  3. Karta informacyjna   lub 
  4. Dokumenty poświadczające dochód z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. (91)32-75-632

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 ro ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.