herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Kupno lokalu mieszkalnego

Nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o kupno lokalu mieszkalnego lub 

2. Załączniki:

  •  kserokopia umowy najmu
  •  zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami za czynsz

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 37 ust. 2 pkt 1w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje