herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

Nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o nabycie nieruchomości ze wskazaniem przedmiotu (numer, powierzchnia, położenie nieruchomości) wraz załączonym aktualnym odpisem z księgi wieczystej dotyczącej dla wnioskowanej nieruchomości.   lub 

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa tel. (91)32-75-632

Opłaty

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.