herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wpisanie do ewidencji innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie.

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie   lub 

 

Komórka organizacyjna

 Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych pok. nr 13 tel. (91)32-75-634

Opłaty

 1. Za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa 17,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

14 dni

Podstawa prawna

Ustawa o usługach turystycznych z dnia 27 sierpnia 1997r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 187 , z późniejszymi zmianami ). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie ( Dz. U. z 2006r. Nr 22, poz. 169 ). 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje