Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wpisanie do ewidencji innych obiektów, świadczących usługi hotelarskie.

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie  lub 

 


Komórka organizacyjna

Referat Organizacyjno-Administracyjny pok. nr 7 tel. (91)32-75-634


Opłaty

 1. Za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa 17,00 zł.


Termin i sposób realizacji

30 dni 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje