herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wydzierżawienie nieruchomości

Dzierżawa gruntu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości / części nieruchomości          wraz z załącznikiem mapowym.

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa tel. (91)32-75-632

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Kodek cywilny,  Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o samorządzie gminnym.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.