herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej WNIOSEK
  2. Załączniki:
    • oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  3. Do wglądu:
    • dowód osobisty osoby ubiegającej się o zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych pok. nr 3 tel. (91)32-75-634

Opłaty

  1. Opłata ustawowa:
           za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - 50,00 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Podstawa prawna

Art. 88a oraz art. 88b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach .