herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wydawanie duplikatów zaświadczeń wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza - Referat Promocji i Obsługi Klienta

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej   lub 

Komórka organizacyjna

Referat Promocji i Obsługi Klienta  pok. nr 2 tel. (91)32-75-634

Opłaty

Opłata skarbowa

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2002r. Nr 135, poz. 1143 z późniejszymi zmianami) - Załącznik do ustawy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
  • osobiście przez wnioskodawcę
  • za pośrednictwem poczty

               O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.