herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych pok. nr 3 tel. (91)32-75-634

Opłaty

1. Opłata ustawowa

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Podstawa prawna

art. 88a ust. 1 oraz art. 88b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Odbiór zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w jednej z dwóch form:
  • osobiście przez wnioskodawcę
  • za pośrednictwem poczty

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach .