Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym – dotyczy lokalizacji urządzeń typu: linie kablowe, kanalizacyjne, wodociągowe, energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe itp. wraz z przyłączami do posesji

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym lub
 2. Projekt zagospodarowania działki ze wskazaniem przedmiotowej inwestycji (w tym w legendzie), lokalizacja obiektu z dokładnym zwymiarowaniem - mapa zasadnicza (plan sytuacyjno-wysokościowy) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 - 2 szt.
 3. Kopię warunków technicznych podłączenia do sieci telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, cieplnych.
 4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopia potwierdzona notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część IV załącznika (tj. Dz. U. 2019, poz. 1000 ze zm.)

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17  ( 1 p.), tel. (91) 32-75-646


Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego.