Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zaświadczenia o lokalizacji działki w obszarze rewitalizacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie zaświadczenia

 lub 


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. 0913275651


Opłaty

Opłata skarbowa - 17 zł . ( słownie: siedemnaście złotych )


Termin i sposób realizacji

7 dni.


Podstawa prawna

 art. 217  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego

 

Ustawa o rewitalizacji


Tryb odwoławczy

nie przysługuje