herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

Referat Infrastruktury - Nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru  wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie  bonifikaty ( załącznik nr  2 do zarządzenia nr RI, GN.117.2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 maja 2019r.) PDF lub DOC

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury  - telefon  913275632, pok. nr 18

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Art. U ust 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz. U. z 2018r., poz. 1716 ze zmianami).

Uchwała nr  IX/98/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia  2019r. w sprawie określenia warunków udzielania  bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności  nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje