herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Udzielanie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Referat Infrastruktury - Nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie bonifikaty ( załącznik nr 1 do zarządzenia nr RI, GN.117.2019 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 23 maja 2019r.)  lub 

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury  - telefon  913275632, pok. nr 18

Opłaty

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie

Podstawa prawna

Uchwała nr VI/85/19 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 marca 2019r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje