herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach  lub 

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych pok. nr 2 tel. (91)32-75-634

Opłaty

Opłata skarbowa - 17 zł:

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Podstawa prawna

 art. 70 ust.2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r., Nr 101, poz. 1178 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Uzyskanie ustnej informacji o podmiocie gospodarczym jest bezpłatne.
  2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach