herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Wniosek o opinię w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości

Referat Infrastruktury - Planowanie Przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek

lub

Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury tel. 0913275651