herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

Działalność gospodarcza

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Ksero oryginału zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych pok. nr 3 tel. (91)32-75-634

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 lipca 2002r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2002r. Nr 135, poz. 1143 z późniejszymi zmianami) - Załącznik do ustawy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje