Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

WYMELDOWANIE

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Każdy, kto mieszka w Polsce, powinien pamiętać o tym, że jest obowiązek meldunkowy. Dotyczy on obywateli polskich oraz cudzoziemców.

 

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • zgłoszeniu wyjazdu za granicę oraz zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy.

 

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców polega na:

 • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Forma obowiązku meldunkowego - WYMELDOWANIE

Co przygotować - dla obywateli polskich :

Co przygotować - dla cudzoziemców :

OSOBIŚCIE

 • formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport,

! możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

 • formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego,
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport,

! możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

przez PEŁNOMOCNIKA

 • formularz zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego podpisany przez osobę zgłaszającą,
 • pełnomocnictwo udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości: dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.
 • formularz zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego podpisany przez osobę zgłaszającą,
 • pełnomocnictwo udzielone w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257), po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości: dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

przez ePUAP

 • przygotuj dane do logowania na profil zaufany,
 • wejdź na stronę profilu zaufanego,
 • zaadresuj i wypełnij formularz zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego,
 • podpisany formularz wyślij na adres organu miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • po wysłaniu wyświetli się komunikat, że został wysłany; wówczas dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP)
 • przygotuj dane do logowania na profil zaufany,
 • wejdź na stronę profilu zaufanego,
 • zaadresuj i wypełnij formularz zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego,
 • podpisany formularz wyślij na adres organu miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 • po wysłaniu wyświetli się komunikat, że został wysłany; wówczas dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP)

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - formularz

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - formularz

pełnomocnictwo - formularz


Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie – Ewidencja ludności

pok. nr 6

tel.913275633


Opłaty

brak


Termin i sposób realizacji

niezwłocznie


Podstawa prawna

 • USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1397 ze zm.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 930)

Dodatkowe informacje, uwagi

Za osoby, które:

 • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
 • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat) czynności związane z obowiązkiem meldunkowym wykonuje rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny.

 

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP - potrzebujesz profilu zaufanego. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.