Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Międzyzdroje

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu w pasie drogowym – dotyczy wydania zezwolenia na określoną lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej do nieruchomości wnioskodawcy

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu w pasie drogowym  lub
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub oświadczenie
  o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w przypadku, gdy jest więcej właścicieli (współwłaścicieli nieruchomości) to zobowiązani są wszyscy do złożenia wniosku (ewentualnie można wytypować jednego z właścicieli, któremu udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania jako strona).
 3. Kopia mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu – 2 egz.
 4. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopię potwierdzoną notarialnie (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika).
 5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej: 17,00 zł – pełnomocnictwo, 82,00 zł – zezwolenie na lokalizację zjazdu)**.

       ) *    zezwolenie dot. budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej


Komórka organizacyjna

Referat Infrastruktury pok. nr 17  ( 1 p.), tel. (91) 32-75-646


Opłaty

W przypadku działania na podstawie pełnomocnictwa, opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17,00 zł;
W przypadku budownictwa innego niż mieszkaniowe, zezwolenie na lokalizację zjazdu - 82,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,  Kodeks postępowania administracyjnego