herbeBOI - Gmina Międzyzdroje

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyzdroje

Alkohol - zezwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Międzyzdroje        lub    
  2. Załączniki: 
  • tyruł prawny do zajmowanego obiektu (terenu)
  •  zgodę organizatora imprezy,
  • kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia, (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Gminę Międzyzdroje )

Komórka organizacyjna

Refeart Spraw Obywatelskich i Społecznych pok. nr 13 tel (91)32-75-634

Opłaty

17zł - za złożenie pełnomocnictwa

24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego** za pośrednictwem Burmistrza Międzyzdrojów w terminie 14 dni od dnia doręczenia.